06-01-2017 : ทางเว็บไซต์ Pantown.com !!! ปรับเพิ่มพื้นที่ใช้งานฟรีตอนรับปีใหม่ ให้กับเจ้าบ้านที่ไว้วางใจกับเว็บไซต์ Pantown.com... ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ใช้งานในหน้าจัดการ เมนู “ตรวจสอบจำนวนพื้นที่บ้านทั้งหมด” นะคะ