about
เปิดหมู่บ้านใหม่ชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงาน
 

ยินดีต้อนรับเจ้าบ้านทุกท่าน

Pantown.com ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้เราเป็นที่ตั้งของชุมชนที่อบอุ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการของเราจะช่วยให้ท่านมีความสะดวกสบาย ในการติดต่อกับเพื่อนฝูง หรือ ผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆกัน ในโลกของอินเทอร์เน็ต

กรุณาศึกษาขั้นตอนและกติกาด้านล่าง ... ขอให้ท่านมีความสุขกับการบริหารชุมชนที่อบอุ่น บนบริการจาก pantown.com ของเรา

ขั้นตอนการขอเปิดชุมชน
pantown.com เปิดให้ท่าน สร้าง และบริหาร ชุมชนออนไลน์ ของท่านเอง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แถมยังเปิดโอกาสให้ท่านมีรายได้จากการหาโฆษณา เพื่อนำมาสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนของท่านอีกด้วย การขอเปิดใช้บริการกับเรา มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
1. ป้อนข้อมูลเบื้องต้นของตัวท่านและลักษณะของชุมชนที่ขอเปิดใช้บริการ
2. หลังจากที่ท่านป้อนข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อย ชุมชนออนไลน์ของท่านจะถูกสร้างขึ้นและเปิดให้เข้าไปกำหนดองค์ประกอบต่างๆของชุมชน เช่น board , chat , market ฯลฯ ได้ทันที (แต่ยังไม่สามารถเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นได้)
3. ทีมงานตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้ และเปิดออนไลน์ชุมชนให้กับท่าน พร้อมแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ จากนั้นท่านก็สามารถเปิดให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นได้ตามต้องการ


ข้อตกลง
การขอเปิดใช้บริการชุมชนออนไลน์บน pantown.com ขอให้เป็นไปตามข้อตกลงดังนี้
1. pantown ให้บริการเพื่อการสร้างชุมชนออนไลน์แก่ท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
2. pantown มีสิทธิ์ในตำแหน่งโฆษณาข้างโลโก้ pantown และสามารถขายเพื่อการค้าได้เช่นกัน
3. ท่านอนุญาตให้ pantown ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้ หากพบความไม่ถูกต้องของข้อมูล pantown ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
4. pantown จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ
5. หากมีความจำเป็นเกิดขึ้น pantown ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชุมชนของท่านออกจากระบบออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ทีมงานจะดูแลข้อมูลของท่านบน pantown ให้ดีที่สุด แต่ขอให้ท่านตระหนักว่าเราไม่มีสามารถรับประกันการสูญหายของข้อมูลได้ ดังนั้นท่านควรทำการสำรองข้อมูลที่ท่านคิดว่าสำคัญไว้เสมอ
7. ท่าน มีหน้าที่ดูแลให้ชุมชนออนไลน์ของท่านให้อยู่ภายใต้กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาในชุมชนออนไลน์ที่ท่านขอเปิด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา pantown ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และ pantown ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหากมีการร้องขออย่างเป็นทางกา
8. เพื่่อความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย Pantown.com จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address)
ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) และเพื่อประโยชน์ในการดูแลกระดานสนทนาในแต่ละบ้านโดยรวม Pantown.com
มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ท่านได้ให้ไว้ขณะสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล แต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของลูกบ้านซึ่งเจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลข้อมูลในส่วนนี้เอง ทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง Pantown.com
จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัว

 
เห็นด้วยกับข้อตกลง และยินยอมปฏิบัติตาม

 

 
aboutfaqsearch
Pantip.comPantipMarket 10 ปีBlogGangPantown.com